ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Α΄ Β΄ & Γ΄ Τάξης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

  1. Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Ε9 ή γονική παροχή)
  2. Σχέδια κάτοψης (Αν δεν υπάρχουν σχεδιάζονται από εμάς)
  3. Αριθμό Πρωτοκόλλου Δήλωσης κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ (Αν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο)
  4. Αριθμός Οικοδομικής Αδείας (Για ακίνητα μετά την 1/3/1983)
  5. Δηλώσεις τακτοποιήσεων αυθαιρεσιών
  6. Τοπογραφικό διάγραμμα
  7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (Αν υπάρχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης)