ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στο ακίνητο
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης

  1. Οικοδομική Άδεια
  2. Τοπογραφικό Διάγραμμα
  3. Σχέδια Κατόψεων – Όψεων – Τομών
  4. Διάγραμμα Κάλυψης