ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Από τον αρχικό έλεγχο οικοδομησιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη έως την τελική έκδοση της άδειας.
Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υπηρεσία αφορά στις αδειδοτήσεις δόμησης

  1. Ανέγερση – Αποπεράτωση – Προσθήκη
  2. Ενημέρωση φακέλου αδείας​
  3. Ανασύσταση φακέλου αδείας
  4. Κατεδάφιση
  5. Αλλαγή χρήσης
  6. Ενίσχυση υπάρχοντος κτηρίου