ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

external link

Το γραφείο μας βρίσκεται στην Συκιά Χαλκιδικής και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο του Νομού.

Αναλαμβάνει μελέτες και έκδοση αδειών καθώς και πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Το γραφείο μας διαθέτει συνέπεια, ταχύτητα, ποιοτική δουλειά και χαμηλό κόστος.

 Για κάθε μας έργο, μελετάμε και επιδιώκουμε την κάλυψη των αναγκών του πελάτη, σχεδιάζοντας την εργονομία των χώρων και  δίνουμε βάση ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλαίσθητο.

external link

ΠΕΑ

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για ενοικίαση, πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου. Η έκδοση γίνεται μέσα σε δύο με τρείς εργάσιμες μέρες , ύστερα από αυτοψία του χώρου και καταγραφή των συστημάτων θέρμανσης - ψύξης.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Όταν ξεκινάμε ένα έργο έχουμε ως στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην περιουσία του πελάτη. Αυτό το πετυχαίνουμε με το χαμηλό κόστος κατασκευής, την υψηλή ποιότητα υλικών, την άμεση παράδοση του έργου αλλά κυρίως με τον σωστό τρόπο μελέτης και σχεδιασμού.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση, στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Προτείνουμε την οικονομικότερη δυνατή λύση για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας ελαχιστοποιώντας το προς πληρωμή πρόστιμο.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στο ακίνητό σας εκδίδεται αυθημερόν ύστερα από έλεγχο των σχεδίων της άδειας κατασκευής του ακινήτου και αυτοψία του χώρου.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης, σε όλα τα στάδια για την τελική έκδοση της άδειας.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καλύπτουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα χρειάζεται άδεια λειτουργίας, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέχρι μονάδες τουρισμού. Ο χρόνος έκδοσης της άδειας εξαρτάται απο το είδος της επιχείρησης.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.